FiveCont AB

Johdanto

Yleinen tietosuoja-asetus suojaa henkilötietoja riippumatta siitä, mitä tekniikkaa tietojenkäsittelyssä käytetään. Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 (jäljempänä "tietosuoja-asetus" tai "asetus") tehtävänä onkin suojata luonnollisten henkilöiden oikeutta henkilötietojensa suojaan ja näin taata henkilötietojen vapaa liikkuvuus EU-alueella. FiveCont AB tarjoaa globaalin verkoston sisältörikkaita sekä hyvin hallinoituja verkko-, mobiili- sekä sosiaalisia sivustoja, mukaan lukien asiakashankinta ja median ostaminen (mukaan lukien maksullinen haku, näyttö-, mobiili- ja sosiaalinen mainonta), sisällön optimointi (mukaan lukien avainsanan haku, sivujen optimointi) ja kumppaniohjelmat sekä verkko- että mobiiliekosysteemissä (mukaan lukien Yhtiön ylläpitämien verkkosivustojen tai mobiilisovellusten kautta, kollektiivisesti "Palvelut"). FiveCont AB on äärimmäisen sitoutunut turvaamaan loppukäyttäjänsä tietosuojan odotukset. Tämä onkin syy, miksi olemme ottaneet käyttöön tämän Tietosuojakäytännön, jossa siis kerromme tarkemmin tietosuojakäytännöistämme, mukaan lukien sen miten keräämme, käytämme, paljastamme, sekä suojaamme sivustollamme asioivien henkilöiden Henkilötietoja, sekä Henkilötietoihin liittyviä oikeuksia. Kehotammekin sinua lukemaan Tietosuojakäytännön huolellisesti, sekä käyttämään sen tietoja perusteltujen päätösten tekemiseen. Hyväksyt Tietosuojakäytäntömme vierailemalla tai olemalla vuorovaikutuksessa FiveCont AB verkkosivustoilla, mobiilisovelluksissa, muissa verkkopalveluissa tai vierailemalla, sekä olemalla vuorovaikutuksessa kolmansien osapuolten verkkosivustojen, mobiilisovellusten sekä muiden verkkopalvelujen kanssa. Jos sinulla on kysyttävää (tai kommentteja) tästä Tietosuojakäytännöstä, voit lähettää sähköpostia Tietosuojavastaavallemme osoitteeseen: yhteys(at)fivecont.fi

Mitä tietoja me keräämme?

Keräämme sivustomme käyttäjiltä kahdenlaisia ??tietoja:

Henkilötiedot

Henkilötiedoiksi luokitellaan kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan todelliseen henkilöön liittyvät tiedot. Henkilötietoja ovat myös muut erilliset tiedot, jotka yhdistettyinä mahdollistavat tietyn henkilön tunnistamisen. Henkilötiedot, jotka on anonymisoitu, salattu tai pseudonymisoitu, mutta jotka voivat kuitenkin johtaa todellisen henkilön tunnistamiseen, ovat edelleenkin henkilötietoja ja kuuluvat siten yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisalaan. Sellaiset henkilötiedot, jotka on anonymisoitu niin, ettei henkilö ole enää niiden perusteella tunnistettavissa, ei luokitella enää henkilötiedoiksi. Anonymisoinnin on tässä tapauksessa tapahduttava peruuttamattomasti.

Keräämämme Henkilötiedot voivat koostua seuraavista tiedoista:

Henkilötiedoiksi yleisesti luokiteltavia tietoja ovat siis esimerkiksi:
  1. Henkilön nimi ja sukunimi
  2. Henkilön kotiosoite
  3. Henkilön sähköpostiosoite, kuten etunimi.sukunimi@yritys.com
  4. Henkilökortin tai passin numero
  5. Paikannustiedot (esimerkiksi matkapuhelimen paikannustiedot)
  6. IP-osoite
  7. Evästetunnus
  8. Puhelimen mainostunnistin
  9. Sairaalan tai lääkärin säilyttämät tiedot, joissa voi olla joku symboli, jolla henkilö voidaan tunnistaa.

Kolmansilta osapuolilta kerätyt tiedot: Keräämme Henkilötietoja myös kolmannen osapuolen palveluntarjoajilta, näitä ovat esimerkiksi:

Muut kuin henkilötiedot:

Jotta välttäisimme epäselvyyksiä, kaikki Henkilötietoihin liittyvät tai niihin liitetyt Muut kuin henkilötiedot, katsotaan Henkilötiedoiksi niin kauan kuin tällainen yhteys on olemassa. Sinusta kerätyt Muut kuin henkilötiedot sekä Tekniset tiedot. Palvelujemme toimivuuden parantamiseksi sekä paremman käyttökokemuksen tarjoamiseksi, keräämme laitteesi lähettämiä teknisiä tietoja, mukaan lukien tietyt ohjelmisto- ja laitteistotiedot (esimerkiksi laitteesi käyttämän selaimen ja käyttöjärjestelmän tyyppi, kieliasetukset, käyttöaika ja sen sivuston verkkotunnus, josta olet siirtynyt Palveluihin jne.). Kyseiset tiedot sisältävät myös nimettömiä verkkotunnisteita, kuten Google Advertising ID:n ja IDFA:n.

Laitteen ja sovelluksen tiedot

Tämä kategoria sisältää laitteen tyypin ja mallin, järjestelmän kielen, laitteen käyttöjärjestelmän (kuten Android tai iOS), SDK-version, matkapuhelinoperaattorin nimen, laitteeseen asennetut mobiiliselaimet (kuten Chrome tai Safari), sovellushistorian ja käyttötiedot (kuten tiedot laitteen käynnissä olevista ja asennetuista sovelluksista), tiedon mobiilisovellusten lataamisesta ja asennuksesta sekä sovelluksen sisäisistä tapahtumista (kuten sovelluksen sisäisistä ostoista) sekä laitteeseen yhdistetyt nimettömät tunnisteet, kuten sen IDFA:n, Google Advertising ID:n tai muunlaiset laitteen tunnisteet.

Sijaintitiedot

Keräämme myös tietoa yleisestä sijainnistasi, (kuten kaupunki ja maa). Voimme esimerkiksi käyttää IP-osoitetta yleisen sijaintisi tunnistamiseen. Nämä tiedot eivät kuitenkaan kerro, missä laitteesi tarkalleen sijaitsee. Nämä tiedot lähetetään osana normaalia Internet-liikennettä. Lisäksi keräämme epäsuoria sijaintitietoja, joiden perusteella voimme päätellä, että olet joko kiinnostunut paikasta, tai että olet kyseisessä paikassa. Myöskään nämä tiedot eivät varsinaisesti kerro, missä laitteesi tarkalleen sijaitsee.

Mainostiedot

Tämä kategoria sisältää tietoa verkkomainoksista, sekä sinulle tarjotusta henkilökohtaisesta sisällöstä. Se sisältää esimerkiksi tietoja siitä, kuinka monta kertaa mainos on esitetty sinulle, millä sivulla mainos näkyi, oletko katsonut, klikannut tai muuten ollut vuorovaikutuksessa mainoksen kanssa, mainoksen sitouttamishistorian, sekä sen oletko käynyt mainostajan verkkosivustolla, ladannut sovelluksen tai ostanut mainostetun tuotteen tai palvelun.

Loki- ja analyysitiedot

Keräämme myös tietoja Palveluiden käytöstä, kuten sovellusten käytöstä, lokitiedostoista, käyttäjän toimista (kuten: sivustoviittaukset, tarkastellut sivut, tietyillä sivuilla käytetty aika, verkkoselailu, klikkaukset, toimet yms.), aikaleimoista, hälytyksistä jne. Nämä tiedot kerätään muun muassa virheiden ja vikojen vianmääritykseen sekä Palvelun käyttöä koskeviin tutkimus- ja analyysitarkoituksiin.

Muut anonyymit tiedot

Voimme anonymisoida, tai olla tunnistamatta Palveluiden kautta, tai muulla tavoin kerättyjä tietoa, jotta tiedot eivät itsestään tunnistaisi sinua. Tällaisten koottujen tai tunnistamattomien tietojen käyttöä ja jakamista ei koske tämän Tietosuojakäytännön mukaiset rajoitukset ja voimme luovuttaa ne muille rajoituksetta ja mihin tahansa tarkoitukseen, kuten esimerkiksi mainonta tai markkinointi tarkoituksiin.

Alaikäiset

On äärimmäisen tärkeää huomioida, että palvelujamme ei ole suunnattu alle 18-vuotiaille tai sellaisille henkilöille, jotka eivät saa lakisääteisesti käyttää jonkin lainkäyttöalueen Palveluja, riippuen siitä, kumpi on korkeampi ("Laillinen ikä"). Jos siis olet alaikäinen, et saa ladata, tai käyttää Palveluitamme taikka toimittaa meille mitään Henkilötietojasi. Pidätämme oikeuden käyttää ja tarkistaa sinulta kerätyt henkilökohtaiset tiedot. Jos saamme selville, että alaikäinen käyttäjä on jakanut meille tietoja, voimme välittömästi hylätä kyseiset tiedot. Jos sinulla on syytä tietoa siitä, että alaikäinen on jakanut meille tietoja, ota yhteyttä osoitteeseen: yhteys(at)fivecont.fi

Miten käytämme keräämiämme tietoja?

Käytämme henkilötietojasi seuraaviin alla lueteltuihin tarkoituksiin:

Markkinointi

FiveCont AB käyttää itse tai kolmannen osapuolen alihankkijoiden kautta Henkilötietojasi, kuten nimeäsi, kotiosoitettasi, sähköpostiosoitettasi, puhelinnumeroasi jne., tarjotakseen sinulle mainosmateriaaleja erilaisista palveluista ja tuotteista, palveluista, sivustoista ja sovelluksista, jotka liittyvät: FiveCont AB muihin yhtiöihin; tai FiveCont AB liikekumppaneihin ja osakkuusyrityksiin (kollektiivisesti: "Markkinointiyritykset"), joiden uskomme kiinnostavan sinua. Voimme myös jakaa ja luovuttaa Henkilötietoja Markkinointiyrityksille tarjotaksemme sinulle erilaisia ??markkinointitarjouksia, joiden me tai Markkinointiyritykset ajattelemme olevan sinulle sopivia. Markkinointiyritykset voivat käyttää näitä Henkilötietoja erilaisiin markkinointitekniikoihin, kuten suoriin sähköposti-, posti-, tekstiviesti- ja puhelinmarkkinointitarkoituksiin. Voit niin halutessasi milloin tahansa estää markkinointitarjouksien vastaanottamisen meiltä tai liikekumppaneiltamme, sekä markkinointiyrityksiltä, ottamalla yhteyttä: yhteys(at)fivecont.fi Kannattaa huomioida, että vaikka poistut markkinoinnin postituslistaltamme, voimme silti lähettää sinulle palveluun liittyviä päivityksiä sekä ilmoituksia.

Kenelle jaamme keräämiämme tietoja?

Emme koskaan vuokraa, myy tai jaa Henkilötietojasi kolmansien osapuolten kanssa millään muulla kuin tässä Tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla. Henkilötiedot luovutetaan Vastaanottajille ainoastaan siinä määrin, kuin sitä vaaditaan tähän tarkoitukseen ja tässä Tietosuojakäytännössä säädetyllä tavalla.

Voimme jakaa Henkilötietoja seuraaville vastaanottajille:

Keräämiemme tietojen siirto

Koska toimimme globaalisti, voimme joutua siirtämään Henkilötietojasi Euroopan Unionin ulkopuolisiin maihin. Näiden maiden tietosuoja ja muut lait eivät välttämättä ole yhtä kattavia kuin Euroopan Unionissa. Pyrimme luonnollisesti parhaamme mukaan varmistamaan myös sen, että Henkilötietosi suojataan tietosuojakäytäntönämme sopimusehtojen mukaisesti (esimerkiksi käyttämällä asianomaisten sääntelyviranomaisten hyväksymiä tiedonsiirron sopimuslausekkeita) tai muilla keinoilla (kuten varmistamalla, että toimivallat määräävät riittävät suojatoimet tietosuojalle).

Kolmansien osapuolien seurantateknologiat

Kun vierailet tai käytät Palveluitamme (esimerkiksi vieraillessasi verkkosivustoillamme), käytämme (ja valtuutamme kolmannet osapuolet käyttämään) verkkojäljitteitä, evästeitä, pikseleitä, komentosarjoja, tunnisteita ja muita teknologioita ("Seurantateknologiat"). Seurantateknologiat auttavat meitä keräämään automaattisesti tietoa sinusta, sekä verkkokäyttäytymisestäsi ja laitteestasi (esimerkiksi tietokoneesta tai mobiililaitteesta) eri tarkoituksiin, kuten navigoitavuuden parantamiseksi, eli parantaaksemme Palveluidemme suorituskykyä ja muokataksemme palvelukokemustasi. Käytämme näitä tietoja myös kerätäksemme tilastoja Palvelujemme käytöstä, luodaksemme analyysejä, toimittaaksemme mielenkiinnon kohteisiisi räätälöityä sisältöä sekä hallitaksemme palveluiltamme Käyttäjille, mainostajille, julkaisijoille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Annamme myös kolmansien osapuolten kerätä tietoja sinusta Seurantateknologioiden avulla. Lue lisää Evästekäytännöstämme.

Kolmansien osapuolten palvelut

Käyttäessäsi palveluita saatat huomata linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille, palveluihin tai sovelluksiin. Pidä mielessä, että tätä Tietosuojakäytäntöä ei sovelleta kolmansien osapuolten verkkosivustoihin, palveluihin tai sovelluksiin, vaikka ne olisivat saatavilla, ladattavissa tai muulla tavalla jaettuna Palveluiden kautta. Huomioi, että tällaiset kolmansien osapuolten sivustot, palvelut tai sovellukset ovat FiveCont AB riippumattomia. Emme ota vastuuta mistään tietosuojaa koskevista asioista tai muista oikeudellisista seikoista näihin kolmansien osapuolten verkkosivustoihin ja / tai palveluihin liittyen. Kannustammekin sinua aina lukemaan huolellisesti tällaisten kolmansien osapuolten verkkosivustojen ja/tai palveluiden tietosuojakäytännöt ja käyttöehdot, sillä heidän ehtojaan sovelletaan kaikkeen vuorovaikutukseen tällaisten kolmansien osapuolten kanssa. Sinun tulisi aina tutustua tietosuojakäytäntöihin huolellisesti ennen Henkilötietojen tarjoamista kyseisille kolmansille osapuolille. Olet siis tietoisesti ja vapaaehtoisesti ottamassa riskin kolmansien osapuolten verkkosivustojen, palveluiden tai sovellusten käytöstä. Hyväksyt, että meillä ei ole minkäänlaista vastuuta tällaisten kolmansien osapuolten sivustoihin ja niiden käyttöön liittyen.

Henkilötietojen säilyttäminen

Jos olet rekisteröinyt tilin Palvelujemme kautta, FiveCont AB säilyttää Henkilötietosi tilisi voimassaolon ajan. Lisäksi FiveCont AB säilyttää Henkilötietojasi ylimääräisen ajan, jotta FiveCont AB voi täyttää lakisääteiset velvollisuutensa sovellettavien lakien tai asetusten, kuten sovellettavien uhkapelisäädösten, asiakkaan tuntemisen määräysten sekä rahanpesun vastaisten sääntöjen, mukaisesti. Lisäksi FiveCont AB voi säilyttää Henkilötietojasi pidempiä aikoja edellyttäen, että tällaisten tietojen säilyttäminen on välttämätöntä FiveCont AB oikeutetuille eduille, kuten petosten ennaltaehkäisyyn ja rekisterien säilyttämiseen. Säilytämme henkilötiedot sellaisessa muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa niin kauan kuin on tarpeen, tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

Sinun oikeutesi

Jos asut EU:ssa tai muulla lainkäyttöalueella, jossa sinulla on alla olevat oikeudet, voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa sähköpostitse, osoitteeseen: yhteys(at)fivecont.fi ja pyytää: Huomaa, että nämä oikeudet eivät ole ehdottomia, ja pyyntöihin sovelletaan sovellettavia oikeudellisia vaatimuksia, mukaan lukien muita oikeudellisia ja eettisiä raportoinnin tai asiakirjojen säilyttämisen velvoitteita. Voimme myös oikaista, täydentää tai poistaa epätäydellisiä tai virheellisiä tietoja milloin tahansa ja omalla harkinnallamme, sisäisten käytäntöjemme mukaisesti.

Miten varmistamme tietojesi turvallisuuden?

Suhtaudumme erittäin huolella Palveluiden ja tietojesi turvallisuuden toteuttamiseen ja ylläpitämiseen. Olemme ottaneet käyttöön asianmukaiset fyysiset ja tekniset turvatoimet estääksemme luvattoman käytön, ylläpitääksemme tietoturvaa ja käyttääksemme oikein verkosta keräämiämme tietoja. Nämä turvatoimet vaihtelevat keräämiemme ja säilyttämiemme tietojen arkuuden perusteella. Käytämme alan standardin mukaisia menetelmiä ja hallintakäytäntöjä varmistaaksemme käyttäjiemme tietojen turvallisuuden, kuten: Vaikka teemme kaikki tarvittavat ja kohtuulliset toimet tietosuojan turvaamiseksi, emme voi kuitenkaan olla vastuussa sellaisten henkilöiden toiminnasta, jotka käyttävät Palveluja luvattomasti tai väärin, emmekä anna nimenomaista, epäsuoraa tai muuta takuuta tällaisen luvattoman käytön estämiseksi.

Muutokset tietoturvakäytäntöön

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä milloin tahansa, joten vieraile tällä sivulla säännöllisesti. Ilmoitamme Palveluiden Tietosuojaa koskevista olennaisista muutoksista ja/tai lähetämme sinulle sähköpostia tällaisista muutoksista vapaaehtoisesti ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tällaiset merkittävät muutokset tulevat voimaan seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun tällaisesta muutoksesta on ilmoitettu jollakin edellä mainituista menetelmistä. Muussa tapauksessa kaikki muut tämän Tietosuojakäytännön muutokset tulevat voimaan "Päivitetty" -päivämäärästä alkaen, ja Palvelujen käytön jatkaminen muutosten tekemisen jälkeen merkitsee kyseisten muutosten hyväksymistä.

Miten voit olla meihin yhteydessä?

Jos sinulla on kysymyksiä Palveluihin tai tietojen keräämiseen ja käyttämiseen liittyen, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen yhteys(at)fivecont.fi. Lisätietoja saat myös meidän verkkosivuilta www.fivecont.fi Pyrimme vastaamaan kohtuullisessa ajassa. Voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa. Jos olet tyytymätön vastaukseemme, voit ottaa yhteyttä sovellettavaan tietosuojan valvontaviranomaiseen.